Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

6

Zijn beide ouders overleden, dan komt de minderjarige onder voogdij te staan. Wat betekent dit ?

Minderjarige kinderen zijn niet bevoegd om zelf op te treden in het rechtsverkeer.

Zij nemen zelf geen beslissingen en mogen dit ook niet. Die bevoegdheid ligt gedurende de minderjarigheid in handen van hun ouders. De ouders beslissen en handelen voor en namens hun minderjarige kinderen, m.a.w. zij oefenen het ouderlijk gezag uit.

Wanneer één van beide ouders overleden is, blijft de andere ouder het ouderlijk gezag verder uitoefenen. Voor bepaalde handelingen hebben zij toestemming nodig van de vrederechter.

De voogdij valt slechts open wanneer beide ouders overleden zijn. De voogdij is dus de organisatie van de uitoefening van het ouderlijk gezag wanneer het kind geen ouders meer heeft.

De voogdij omvat het toezicht op de persoon van de minderjarige en het beheer van zijn goederen. Ook de voogd heeft voor bepaalde handelingen de toestemming nodig van de vrederechter.

Hij moet waken over de belangen van de minderjarige. 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .