Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

28

Samenwonen en aankopen: wat zijn de gevolgen van een gezamenlijke aankoop?

Vooraleer je tot aankoop overgaat, wend je je best tot een notaris om een en ander te bespreken.

In vele gevallen gebeurt de aankoop elk voor de helft, maar de aankoop kan even goed gebeuren in de verhouding die de samenwonenden wensen.

Indien de samenwonenden niet evenveel kunnen investeren in de aankoop van een woning, zal een keuze moeten worden gemaakt:

  • Ofwel zullen de beide partners in ongelijke verhouding aankopen en eigenaar zijn (dit heeft veelal wel tot gevolg dat geen beding van aanwas kan worden afgesloten).
     
  • Een andere mogelijkheid bestaat er in toch in gelijke helften te kopen: diegene die het meest kan investeren in de aankoop zal via een leningsovereenkomst (tussen de beide samenwoners opgemaakt) een deel ontlenen aan de andere partner, waardoor zij dan in gelijke verhouding de aankoopprijs kunnen betalen en dus elk voor de helft eigenaar zijn.
    Op deze laatste manier is een beding van aanwas wel mogelijk.
    De leningsovereenkomst moet dan wel goed opgesteld zijn zodat de ene partner zijn ontleende bedrag kan terugvorderen van de andere partner bij beëindiging van de relatie.
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .