Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

1

Wat is het CRH (Centraal Register van Samenlevings- en Huwelijksovereenkomsten)?

Het Centraal register van Samenlevings- en Huwelijksovereenkomsten (of “CRH”) is een databank van gegevens met betrekking tot samenlevingsovereenkomsten opgemaakt tussen wettelijke samenwoners en van huwelijksovereenkomsten, die centraal beheerd wordt door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot). Alle notariële samenlevingsovereenkomsten en alle huwelijksovereenkomsten worden verplicht vermeld in het CRH, ongeacht de burgerlijke staat van de partijen, dus ongeacht of zij al dan niet nog gehuwd of wettelijk samenwonend zijn. 

Met betrekking tot de huwelijksovereenkomsten werden de notarissen bij wet verplicht om de gegevens van oude akten eveneens op te nemen in het CRH. Het betreft de huwelijksovereenkomsten waarvan beide partijen nog in leven zijn, en dit ongeacht of zij nog gehuwd zijn of niet, terugkerend in de tijd tot 1 september 1981.

Wat betreft de samenlevingsovereenkomsten, worden enkel de gegevens van de overeenkomsten die werden opgemaakt vanaf 1 september 2015, opgenomen.

Voor de inschrijving in het CRH wordt een bijdrage gefactureerd. De raadpleging daarentegen is gratis.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .